Aritmi/Elektrofizyoloji

Elektrofizyoloji kasıktan kalbe gönderilen ve kateter adı verilen ince teller yardımıyla kalbin içinden alınan elektrik sinyallerinin hekimler ve gelişmiş bilgisayarlar aracılığı ile değerlendirilerek anormalliklerin saptandığı en hızlı gelişen kardiyoloji disiplinidir. Bu sayede kalbin ana ileti sisteminin normal olup olmadığı, anormalliklerin yerinin belirlenmesi ve gerektiğinde bu yerlerin yakılarak hastalığın tedavi edilmesi sağlanır.