BTG

BTG Girişimsel Onkoloji ürünlerimiz, hastalıklı hücreleri hedef alan, sağlıklı doku üzerindeki zararlı etkisini azaltarak, kanserli ve iyi huylu tümörleri tedavi etmek veya semptomatik rahatlama sağlamak için minimal invaziv prosedürlerde kullanılır.

Mikroküre ürünlerimiz, karaciğer ve diğer hipervaskülarize tümörleri besleyen arterleri engeller (embolizasyon).

İlaç salan Mikrokürecik ürünlerimiz de doğrudan kemoterapötik bir ilacı tümöre verirler. Pazar liderliğindeki kriyoablasyon çözümlerimiz, kemik ve yumuşak doku, böbrek, karaciğer, akciğer ve prostatta hastalıklı hücreleri dondurmak ve yok etmek için son derece düşük sıcaklıklara soğutulmuş ultra ince iğneler kullanmaktadır.

Interventional Oncology


Drug-Eluting Beads
DC Bead
DC Bead LUMI

Embolisation Beads
Bead Block®

Cryoablation
GALIL Cryoablation Solutions